Na jakie świadczenia mogą liczyć pracownicy z Ukrainy?

pracownicy z Ukrainy

Podstawowym celem przyjazdu pracowników z Ukrainy do Polski są przede wszystkim dużo wyższe niż na Ukrainie zarobki. Większość Ukraińców po jednorazowym pobycie w naszym kraju planuje wywieźć od 5 do 10 tysięcy złotych po odjęciu wszystkich kosztów życia. Nie oznacza to wcale, że ukraińskim pracownikom nie zależy na dobrych warunkach i komforcie pracy, a przedsiębiorstwa coraz chętniej do wynagrodzenia dorzucają także benefity pozapłacowe. Czy może to zmotywować Ukraińców do przyjazdu?

Jakie benefity dla Ukraińców oferują pracodawcy?

Dzisiaj już prawie każdy przedsiębiorca na większą skalę zatrudniający pracowników z Ukrainy oferuje im dodatkowe, niepieniężne udogodnienia, tzw. benefity. Firm, w których Ukraińcy mogą liczyć na pozapłacowe korzyści jest już prawie 50% i da się zauważyć, że takich zwykle nie mają w pakiecie przedsiębiorcy mali, szczególnie w zakresie handlu detalicznego lub usług. W gorszej sytuacji są przede wszystkim pracownicy ukraińscy zatrudnieni w małych sklepach, restauracjach lub niewielkich biznesach rodzinnych.

Najpopularniejszymi benefitami pozapłacowymi oferowanymi Ukraińcom są: prywatna opieka zdrowotna, karty sportowe oraz karty rabatowe do sklepów. Nieco mniejszą popularnością cieszą się natomiast darmowe bilety do kin i teatrów, dofinansowanie do posiłków, ubezpieczenia grupowe oraz dofinansowanie do przedszkoli.

Jakimi benefitami zainteresowani są Ukraińcy?

Najbardziej motywująco na Ukraińców działa możliwość otrzymania prywatnej opieki medycznej i może ona skłaniać ich do podjęcia pracy akurat w tym, a nie innym miejscu. Jest ona czynnikiem decydującym dla 61% pracowników ukraińskich – podają specjaliści z agencji WorkBalance.

Na kolejnym miejscu z wynikiem 53% znalazło się dofinansowanie do posiłków w pracy. Dla Ukraińców oznacza to przede wszystkim możliwość zaoszczędzenia większych kwot z wypłaty, które najczęściej regularnie wysyłają rodzinie pozostałej na Ukrainie. Z podobnych względów dużym powodzeniem cieszą się także karty rabatowe do sklepów. Nieco mniejsze zainteresowanie pracownicy wykazują wobec ubezpieczeń grupowych, kart sportowych oraz biletów do kin i teatrów. Najmniej na Ukraińców oddziałuje możliwość uzyskania dofinansowania do szkoły lub przedszkola. Ten typ benefitu przemawia jedynie do 13% Ukraińców i jest to niestety niezbyt pozytywna wiadomość do Polaków. Oznacza to, że niewielu z pracowników ukraińskich jest zainteresowanych ściągnięciem do kraju swoich dzieci.

Czy benefity pomogą zatrzymać Ukraińców w Polsce?

Dodatkowe korzyści, które pozwolą zaoszczędzić mogą przywiązać pracowników z Ukrainy do swoich pracodawców i skłonić ich do pozostania w kraju. Wątpliwe jest jednak to, czy takie zachęty przekonają większą liczbę Ukraińców do przyjazdu do naszego kraju, zwłaszcza że w niezbyt odległych Czechach lub Słowacji mogą oni zarobić od 10 do 15% więcej niż u nas.

Znacznie bardziej niż dogodności oferowane przez pracodawców przemawiają do Ukraińców państwowe programy pomocy społecznej. Dla tych, którzy zdecydowali się pozostać w Polsce szczególnie korzystny jest program 500+. W Polsce nie mieszka zbyt wiele rodzin ukraińskich – zgodnie z oficjalnymi danymi, pieniądze z programu 500+ wypłacane są zaledwie 4,5 tysiąca dzieciom. W zeszłym roku koszt wypłaty tego świadczenia ukraińskim dzieciom wyniósł 5 milionów złotych, co przy ogólnokrajowym koszcie jest kwotą bardzo małą. Widać więc, że także ten program traktowany jest jednak tylko jako dodatek do wynagrodzenia, nie zaś istotny powód przyjazdu.